Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd

 

De flesta läkemedel omfattas av högkostnadsskyddet. Det betyder att läkemedlet är subventionerat via skattemedel och att staten betalar en del av kostnaden.

 

I högkostnadsskyddet ingår läkemedel av olika slag, men även förbrukningsartiklar, preventivmedel och annat. Dessutom ingår vissa receptfria läkemedel i högkostnadsskyddet.

 

Högkostnadsskyddet gäller under en 12-månadersperiod från första inköp.

 

Från den 1 januari 2012 är patientens maximala kostnad för receptbelagda läkemedel i högkostnadsskyddet 2 200 kronor under 12-måndersperioden.

APOTEK BRUNNSÄNG

 

 

Bragevägen 24 

 

152 49 Södertälje

 

Tel.nr: 08 550 103 25


Fax: 08 550 103 70


Mail: info@apotekbrunnsang.se

FOLLOW US

Copyright © All Rights Reserved